The Hallwyl Museum

 
Ett av Stockholms få kvarvarande privata
palats som numera är museum donerat till
svenska staten 1920. Huset beboddes av
Wilhelmina von Hallwyl född Kempe 1844 -
1930 och greve Walther von Hallwyl
1839-1921. Palatset är uppfört i spansk-
venitiansk stil 1890 och innehåller idag
en av sveriges största privata föremåls-
samlingar. 
 


powered by Coldvision webbyrå